Klub chovateľov anglo-núbijských kôz

logokchank_male

webstránka Klubu

www.farma.medicat.sk - Farma Jašov Vrc, Jašov Vrch

www.farmanoe.sk - Farma Noe, Dolné Janíky

www.farmaslobody.sk - Farma Slobody, Dobrá Niva

Monika Bukovinská, Bukovina

Marek Zigo, Hrnčiarska Ves

Zdenek Bogdán, Fiľakovské Kováče

 

V případě zájmu o členství v Klubu, prosím o vyplnění přihlášky

 

Na jeseň roku 2010 z iniciativy nekoľko chovateľov AN kôz prebiehali jednania so zástupcami ZCHOK o možnosti vzniku Klubu chovateľov AN kôz ako organizačnej zložky ZCHOK. Po zasadnutí prípravného výboru Klubu chovateľov pôvodnej valašky v Kokave nad Rimavicou uskutočnené dňa 16. 12. 2010., na ktoré boli pozvaní aj naši zástupcovia, nič nebránilo vzniku Klubu, ktorý bol založen dňa 26. 2. 2011 na priatelskom setkaní chovateľov na farme Jašov Vrch. Členové Klubu jsou – Ing. Petra Pajasová (Kozí farma Kozinka), Ing. Miroslav Medek (Farma Jašov Vrch), Marek Zigo, Zdenek Bogdán, Bc. Eugen Nagy (Farma Noe), Jekaterina Aleksejevna (Farma Slobody).


Plemeno anglo-núbijská koza bolo poškodené množstvom inzercie, ktorá sa vo velkej miere objavuje v inzerátoch na internete a nepravdivo informuje o AN plemene chovatelskú verejnosť, ako aj potencionálnych záujemcov o chov tohto plemena. Informácie sú značne zavádzajúce a chovatelia, ktorí sa na ich základe rozhodnú pre chov tohto plemena, sú velmi sklamaní, o čom svedčí množstvo telefonátov  a korespondecie či už priamo na Klub alebo na ZCHOK. Našou úlohou je informovať o skutočných výhodach tohto plemena, poskytovať pravdivé informácie nielen o užitkovosti, ale aj o náročnosti samotného chovu.